RDW stopt met leveren WOK-status

Second slide

Doe RDW Kenteken Check nu!


✓ Gratis RDW voertuiggegevens
✓ Schadeverleden opvragen
✓ Aantal eigenaren natrekken
✓ Tellerstanden controleren
✓ Gestolen auto's check
✓ Bekijk APK vervaldatum
✓ RDW dagwaarde opvragen
27 jun , 2018,
Editor
,
No Comments

RDW stopt met WOK-status in open voertuigdata

Vanaf 1 juli 2018 heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) besloten om de huidige WOK-status niet langer in de open voertuiggegevens te vermelden. De status ‘wachten op inspectie’ (WOK) wordt niet meer opgenomen in de open voertuighistoriegegevens van de RDW. Deze stap wordt genomen om te voorkomen dat de geschiedenis van de WOK-status permanent aan een auto wordt gekoppeld, waardoor de verkoopwaarde aanzienlijk wordt beïnvloed. Het is een gebruikelijke gewoonte om een ​​kentekencheck uit te voeren om de geschiedenis van het voertuig te controleren voordat u een gebruikte auto koopt. Als het voertuiggeschiedenisrapport aangeeft dat een WOK-status aan de auto is toegewezen, nemen de waarde en de vraag ervan automatisch af. De RDW wil in essentie voorkomen dat de geschiedenis van de WOK-status automatisch wordt verzameld en opgeslagen en gebruikt om de schadehistorie van een voertuig weer te geven.
Een WOK-status wordt toegekend wanneer een voertuig niet langer voldoet aan de toepasselijke eisen en onveilig wordt verklaard om te rijden. Niet alleen voor lichte of zware schade, een WOK-status kan aan een auto worden toegewezen als de uitlaat ervan te veel lawaai maakt of als de glasfolie de zichtbaarheid vermindert. Nadat een WOK-status aan een auto is toegewezen, kan deze pas weer op de weg zijn als deze door de RDW is goedgekeurd en de WOK-status is ingetrokken. Verzekeraars, politie en RDW kunnen een WOK-status toekennen aan een voertuig.

Schade geschiedenis

Volgens de RDW gebruiken verschillende dataleveranciers, consumentenplatforms ook de WOK-status om de schadehistorie van een voertuig weer te geven. Ze doen dit door dagelijks de huidige WOK-status te registreren en deze als schadehistorie te presenteren. De meeste consumenten geven de voorkeur aan een snelle kentekencontrole voordat ze een gebruikte auto kopen. Als uit het autogeschiedenisrapport blijkt dat er een WOK-status aan de auto is toegewezen, is het begrijpelijk dat de persoon afziet van het kopen van een beschadigde auto. Maar het probleem is de boodschap die overgebracht wordt. Volgens de dienst is dit niet correct in termen van inhoud. Een WOK-status betekent niet noodzakelijk dat een voertuig schade heeft opgelopen. Dientengevolge, zouden de consumenten worden misleid leidend tot een significante vermindering van de waarde van het voertuig. Dergelijke incidenten hebben de RDW gedwongen om op te staan. De RDW overweegt nog steeds een oplossing om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten WOK. Dit zou meer duidelijkheid moeten geven over de reden waarom het voertuig moet worden geïnspecteerd.

Reden voor inspectie

De RDW overweegt een oplossing om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten WOK. Deze moeten meer duidelijkheid verschaffen over de reden waarom het voertuig moet worden geïnspecteerd. Vanaf dat moment kunnen deze statussen weer als open data worden aangeboden. Tot die tijd is in het veld ‘WOK’ in de open voertuig data vanaf 1 juli een standaardtekst.

Details van de huidige WOK-status

De huidige WOK-status is nog steeds zichtbaar op de website van de RDW, www.rdw.nl en in de RDW-voertuig-app. In deze toepassingen kunnen alleen afzonderlijke kentekenplaten worden opgevraagd, die niet automatisch kunnen worden opgevraagd en opgeslagen. Om verwarring te verwijderen krijgt de naam “Verbod om te rijden over de weg.”

Wist je dat 1 op de 3 gebruikte auto's in Nederland een schadeverleden heeft?

Controleer Nu

Leave A Comment