Second slide

Doe RDW Kenteken Check nu!


✓ Gratis RDW voertuiggegevens
✓ Schadeverleden opvragen
✓ Aantal eigenaren natrekken
✓ Tellerstanden controleren
✓ Gestolen auto's check
✓ Bekijk APK vervaldatum
✓ RDW dagwaarde opvragen

Tag Archives: Uitleg tellerrapport

26 mei , 2015,
Editor
, , ,
No Comments

Zoals vorige week benadrukt is heeft de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) de taak met betrekking van auto km tellerstand registratie per 1 januari 2014 van de Nationale Auto Pas (NAP) overgenomen. Het is dus al even geleden dat deze overname plaatsvond, toch is het bij de meeste mensen niet bekend. Doordat de RDW niet zelf de km standen heeft geregistreerd kunnen zij hier ook niet officieel verantwoordelijkheid voor dragen. Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan op het RDW tellerrapport vermelde data van voor 1 januari 2014. Wel kun je ervan op aan dat deze data klopt omdat de NAP altijd zeer zorgvuldig tellerstanden heeft geregistreerd. Het niet ontlenen van rechten is meer een formaliteit omdat de RDW simpelweg geen verantwoordelijkheid kan nemen voor werk gedaan door stichting NAP. De hedendaagse check van het RDW werkt op basis van het kenteken RDW register en genereerd op basis van kenteken binnen enkele seconden een compleet RDW tellerrapport.

Wanneer u gebruikt maakt van de km tellerstand controle zal resultaat worden aangeduid met ‘logisch’, ‘onlogisch’ of ‘geen oordeel’. Om meer duidelijkheid te verschaffen over zowel de logische als onlogische uitslag van de km check wordt dit hieronder nader toegelicht.

Logische tellerstand – Goed nieuws!RDW kentekencheck logisch

Geeft de km tellerstand controle aan dat de door jou / de verkoper opgegeven tellerstand logisch is dan kun je er vanuit gaan dat er niet gefraudeerd is met de kilometerstand. Het verloop van de gereden kilometers van de auto is logisch, oplopend en vooral niet teruglopend.

Onlogische tellerstand – Wat nu?

Wanneer de NAP check aanduidt dat de km tellerstand onlogisch is dan klopt er iets niet, slecht nieuws dus. De tellerstand kan als onlogisch worden aangeduid wanneer deze meer dan 100 km lager is opgegeven dan de laatst geregistreerde tellerstand. Rond het in te voeren km aantal dus nooit af naar beneden, maar altijd omhoog. De term onlogisch kan allen worden afgegeven wanneer het verloop van de kilometerstand daadwerkelijk afwijkt en dit door de RDW zelf is waargenomen. Dit betekent dat alle km standen die voor 1 januari 2014 onlogisch waren en nog niet zijn gezien door de RDW nu het predicaat ‘geen oordeel’ krijgen. Dit betekent praktisch hetzelfde als onlogisch, maar omdat RDW geen rechten ontleent aan voor 1 januari geregistreerde tellerstanden is een andere term in het leven geroepen.

Geen oordeel – Wat kun je daar mee?

Geen oordeel kun je het beste beschouwen als; ‘opletten, mogelijk iets niet in orde’. Allereerst kan het zo zijn dat de tellerstand simpelweg onlogisch is volgens de NAP database. Dat wordt dan aangegeven als toelichting. Het kan ook zijn dat er geen oordeel is omdat de auto is geïmporteerd of omgebouwd. Tellerstanden kunnen voor import worden teruggedraaid, het RDW kan dan ook geen km garantie afgeven op een import auto. Dat dit geen slappe voorzorgsmaatregel is blijkt wel uit de cijfers, daar ruim 40% van alle import auto’s een teruggedraaide tellerstand blijkt te hebben. Het kan ook zo zijn dat de tellerstand onduidelijk is omdat de auto al klokje rond is geweest, de kans dat dit je overkomt, is echter wel klein. Tot slot kan een auto predicaat onlogisch krijgen bij gebrek aan registraties, bijvoorbeeld wanneer er minder dan twee tellerstanden geregistreerd staan in de RDW database.

NAP checkUpdate 01-06-2016 RDW tellerrapport

De RDW heeft haar producten voor de consument geoptimaliseerd met het RDW tellerrapport voor tellerstand historie en data van km stand registratie. Dit betekent dat, in tegenstelling tot een paar maanden geleden, iedereen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de complete tellerstandhistorie van een voertuig kan opvragen. Meer informatie vindt u op de website van de RDW. Dit rapport zit er ongeveer hetzelfde uit als het rapport van de Nationale Autopas alleen heeft het een beetje een andere opmaak. Inhoudelijk is er weinig verschil tussen het NAP certificaat en het RDW tellerrapport.

Wist je dat 1 op de 3 gebruikte auto's in Nederland een schadeverleden heeft?

Controleer Nu